Měřítko plánu a mapy


Měřítko 1:100 říká, že 1 cm na obrázku (mapě, plánku) je ve skutečnosti 100 cm. 

Jakou jinou (větší) délkovou jednotkou bychom mohli vyjádřit 100 cm? Nebo jinak - kolik metrů je 100 cm?   ...  100 cm = 1 m.

Pro počítání s měřítkem mapy je důležité znát vztah délkových jednotek a umět je vzájemně převádět. Pojďme si je tedy připomenout:

mm - milimetr     cm - centimetr      dm - decimetr      m - metr       km - kilometr

1 cm = 10 mm                                           1 mm = 0,1 cm

1 dm = 10 cm = 100 mm                            1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm             1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 1,001 m

1 km = 1000 m                                           1 m = 0,001 km

 


PŘÍKLADY NA PROCVIČENÍ:

  • Dvě místa jsou ve skutečnosti od sebe vzdálena 28 km. Jejich vzdálenost na mapě jsou 14 cm. Jaké je měřítko mapy?   (1 : 200 000)

  • Zjisti měřítko plánku, když rozměr na plánku je 5 cm a jeho hodnota ve skutečnosti je 25 m. (1 : 500)


  • Měřítko plánu je 1 : 300. Rozměry místnosti na tomto plánu jsou 3,5 a 5 cm. Jaké jsou její skutečné rozměry? (10,5 m a 15 m)


  • Měřítko mapy je 1 : 4 000 000. Jaká je vzdálenost na mapě, když ve skutečnosti je vzdálenost 500 km? (12,5 cm)


  • Vzdálenost dvou míst na mapě v měřítku 1 : 750 000, je 5 cm. Jak jsou od sebe vzdálena tato místa na mapě s měřítkem 1 : 2 500 000? (1,5 cm)