POMĚR

Př.1

Majitelé restaurace koupili 9 nových stolů a ke každému 4 židle.

a) Kolik koupili židlí?

b) V jakém poměru je počet židlí k počtu stolků? (nezapomeň! Pořadí členů v poměru je důležité)


Př.2

Máme 2 obdélníky. Obdélník ABCD má délku jedné strany 4 cm a délku druhé 6 cm. Obdélník MNOP má délku jedné strany 3 cm a délku druhé 8 cm.

a) Jaký je poměr stran v obdélníku ABCD?

b) Jaký je poměr stran delší strany obdélníku ABCD a kratší strany obdélníku MNOP?

c) Jaký je poměr OBVODU obdélníků ABCD : MNOP? (Co je to obvod? Ano, je to "kolem dokola" - jako kdybychom okolo pozemku stavěli plot a potřebovali bychom zjistit, kolik metrů potřebujeme. Vzpomínáš, jak se odvodí obvod obdélníku? )

d) V jakém poměru jsou OBSAHY obdélníků MNOP: ABCD  (Jak se počítá obsah obdélníku? Vzpomeneš si?) Pokud jsi počítal/a správně, vyšel ti poměr obsahů 24:24. Tento poměr lze zkrátit na 1:1 (víš jak?) . Co znamená poměr 1 : 1 ? Že obsahy obou obdélníků jsou ........... (doplň: různé, stejné, nelze určit)