Celá čísla


1. Porovnej a doplň platné znaménko <, > 

a)  -15     -8 

b)  -32    21 

c)   0      -7 

d)  12    -12 

e)  13    -5 

f)   4      0 


2. Seřaď čísla od nejmenšího po největší:   116    -12    -163    0    -27    52    3    -8 


3. Urči absolutní hodnotu čísel:  |-45|;  |18|;   |0|;  |-29| 


4. Vypočítej: 

a)     -36 + ( -7 ) = 

b)     I 9 I + I -19 I = 

c)    -35 - ( -5 ) = 

d)    ( -9 ) - I -9 I = 

e)     16 ∙ ( -3 ) =

f)     I -9 I ∙ I -7 I = 

g)     -18 : ( -3 ) = 

h)     I -9 I : ( -3 ) = 

i)      -18 - ( -15 ) = 

j)      I 7 I + I -10I = 

k)     -18 + ( -5 ) = 

l)      ( -7 ) - I -7 I = 

m)     -18 : ( -2 ) = 

n)      I -6I ∙ I -6I = 

o)       18 ∙ ( -2 ) = 

p)      I -7 I : ( -7 ) = 


5. Vypočítej: 

a)   -15 - 30 : ( -6) = 

b)  (15 - 30 ) : ( -3 ) = 

c)   7 ∙ ( -6 ) + ( 5 - 11 ) =

d)   ( 18 - 25 ) ∙ ( -22 + 12 ) = 

e)    -14 - 21 : 7 = 

f)    (7 - 28 ) : ( -7 ) = 

g)    6 ∙ ( -6 ) + ( 5 - 12 ) = 

h)   ( 15 - 20 ) ∙ ( -18 - 12 ) =